Podmínky ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

Totožnost správce osobních údajů

1.1: Poskytovatel webového prostředí

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.:

Název/obchodní firma:

Shoptet s.r.o.

Sídlo:

Dvořeckého 628/8 ,PSČ169 00 Praha 6

Kontaktní údaj:

 info@shoptet.cz

1.2: Uživatel webového prostředí

Webové stránky, které jste právě navštívili, slouží k prezentaci činnosti společnosti:

Jméno, příjmení:

Soňa Weigand

Sídlo:

Postřekov 330, PSČ: 345 35

IČ:

68792107

Kontaktní údaj:

 info@and-element.cz

dále též „SW“.

Kategorie osobních údajů

2.1: osobní údaje, které sami aktivně zadáte v prostředí našich webových stránek do kontaktních formulářů; správcem těchto osobních údajů je uživatel webového prostředí – viz bod 1.2 výše.

2.2: osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 výše.

Účely zpracování osobních údajů

Jestliže aktivně zadáte své osobní údaje do kontaktních formulářů (viz bod 2.1 výše), takto zadané osobní údaje přijmeme a nadále je zpracováváme výlučně k následujícím účelům:

vyřízení Vaší žádosti

zodpovězení Vašeho dotazu

splnění Vaší objednávky

zasílání obchodních sdělení v souladu s platnou právní úpravou.

Ostatní osobní údaje (viz bod 2.2 výše) jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům:

zajištění síťové bezpečnosti

technické účely

statistické účely

zajištění bezchybného provozu webových stránek.

Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2.2 lze získat u poskytovatele webového prostředí.

Právní tituly ke zpracování osobních údajů

Osobní údaje podle bodu 2.1 zpracováváme na základě následujících právních titulů:

Váš souhlas: vyjádřen svobodně a jednoznačně aktivním vyplněním osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů

plnění smlouvy: pokud se jedná o smlouvu mezi společností SW a přímo Vámi

oprávněný zájem správce OÚ

oprávněný zájem jiné osoby, za kterou při pohybu na těchto webových stránkách vystupujete.

 

 

4.1: Oprávněný zájem správce OÚ:

zájem na zajištění kvalitní informovanosti osob, které návštěvou webových stránek projevily zájem o činnost SW (o výrobky z jejího nabídkového sortimentu)

zájem na zajištění kvalitní komunikace mezi SW a návštěvníky jejích webových stránek

zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se smluvními partnery SW.

4.2: Oprávněný zájem jiné osoby:

pokud při návštěvě těchto webových stránek vystupujete za jinou osobu, má tato osoba oprávněný zájem na zajištění kvalitní informovanosti o nabídkovém sortimentu SW

zájem na zajištění kvalitní komunikace se SW

zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se SW.

Práva subjektů osobních údajů:

právo na přístup k OÚ

právo na opravu OÚ

právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR

právo na omezení zpracování OÚ

právo vznést námitku proti zpracování OÚ

právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje shromážděné podle bodu 2.1 slouží výlučně pro interní potřebu SW, nejsou nikam dále předávány.

Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2.2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 výše).

Režim obchodních sdělení

Při zasílání obchodních sdělení postupujeme v plném souladu s platnou právní úpravou. Budete-li mít zájem vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, využijte k tomu kontaktní adresu uvedenou pod bodem 1.2 výše.

Soulad zpracování osobních údajů s platnou právní úpravou

Soňa Weigand zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy.